allmänt

Foto: Maria Heidestål,  www.Miafoto.se

Bjärehalvöns Rapsolja

Färsk och smakrik


Raps är lite som vin – beroende på jordmån, sort, klimat och vädervariationer så får rapsoljan lite olika karaktär från år till år. Vi pressar huvudsakligen vår olja från höstraps och den har oftast en dragning mot blommig smak, men kan ha nötigt inslag ibland. Dock är det så att till skillnad från vin så blir inte rapsoljan bättre genom lagring - därför är vi måna om att bara pressa mindre kvantiteter åt gången så att när Bjäreoljan kommer ut i butiken skall den vara så färsk som möjligt.

Bjäreoljan är ofiltrerad vilket innebär att i vissa fall kan en liten fällning skönjas i botten på flaskan vilket är  ett tecken på att oljan självsedimenterat och inte filtrerats ren .Hållbar produktion -  biprodukter från Bjäreoljans tillverkning:

Vid Bjäreoljans tillverkning tas alla delar tillvara och vi genererar inga restprodukter som slängs, utan alla delar återanvänds på olika sätt.

Den första "bi"-produkten är att bin samlar honung när rapsfälten blommar. I Sverige är det förbjudet att bespruta raps med insektsmedel under blomningstiden därav kan rapsodling gynna pollinerande insekter som bin och humlor (www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/miljo/miljosmarta-matval2/matfetter).
Vid kallpressning av den typ som sker vid Bjäreoljans tillverkning där bara jungfruoljan från rapsfröna buteljeras, utvinns bara ca 20% av oljan i rapsfröna.  Resterande olja bildar tillsammans med fröskalen en mycket proteinrik "restprodukt" som kallas rapskaka. Denna rapskaka återanvänds som proteinrikt djurfoder till kor och får (huvudsakligen).

Efter rapsoljepressningen måste oljan självsedimentera i cirka 4 veckor i olika rostfria behållare för att sen hällas på flaskor.  Restprodukten vid sedimentering kan också användas som foder till djuren.